Oogonderzoek via de huisarts

Vaak komt het voor dat er in niet-spoedeisende gevallen naar uw ogen gekeken moet worden. Normaal gesproken stuurt een huisarts u dan door naar de oogarts voor een oogonderzoek waar een optometrist de beoordeling doet. Indien hij het nodig vindt wordt de oogarts geraadpleegd. Het nadeel hiervan is dat er lange wachttijden zijn en de oogarts zich niet kan focussen op de echte probleemgevallen.

Sinds kort bestaat de mogelijkheid dat de huisarts de patiënt naar ons doorstuurt zodat een van onze HBO optometristen uw ogen kan onderzoeken. In 80% van de gevallen kan onze optometrist u verder helpen of gerust stellen. In de andere gevallen kan het zijn dat hij alsnog vindt dat u naar de oogarts moet. De beelden van uw ogen worden ook nog eens beoordeeld door een oogarts op afstand die de beelden binnen een werkdag beoordeelt. Indien u alsnog naar de oogarts moet krijgt de huisarts hiervan bericht en kan hij een verwijzing maken naar de oogarts. Voordeel voor u is dat u geen wachttijden hebt voor het eerste onderzoek bij ons.

Vergoeding door de ziektekostenverzekering
Indien uw huisarts gebruik maakt van bovengenoemde mogelijkheid wordt uw consult bij ons vergoed door uw ziektekostenverzekering. De vergoeding komt, net als bij een oogarts, eerst uit het eigen risico. Indien dit reeds is opgebruikt volgt de vergoeding uit de basisverzekering. De kosten bij een verwijzing naar ons zijn lager voor u en voor de ziektekostenverzekering.

Top