Fixatie disparatie

Wat is fixatie disparatie
Fixatie disparatie is het niet optimaal samenwerken van de beide ogen, waardoor het beeld van het ene oog niet goed correspondeert met het beeld van het andere oog. Hierdoor kunnen meerder asthenope klachten (verzamelnaam voor allerlei oogklachten) ontstaan zoals:

 • duizeligheid
 • nek en schouderklachten met daarbij optredende bewegingsbeperking
 • hoofdpijn
 • overgevoeligheid voor licht
 • vooral in de schemering slecht zicht tijdens autorijden op onbekende wegen
 • vermoeide en branderige ogen
 • niet lang achter de computer kunnen zitten
 • niet lang kunnen lezen zonder hoofdpijn te krijgen
 • moeizaam wisselen van dichtbij kijken naar veraf en terug

Indien dit niet door het eigen visuele systeem opgelost wordt leidt dit tot één of meerdere van de bovengenoemde klachten.

Er is een speciale ogentest ontwikkeld om deze afwijking van de ogen, die voor verschillende klachten zorgt, te meten, de z.g. polatest .
Deze  uitgebreide polatest omvat 2 zaken:

 • Vaststellen of bij iemand – en zo ja in welke mate- er sprake is van fixatie disparatie.
 • Een correctiemethode met speciale brillenglazen om deze fixatie disparatie  en daarmee de klachten, op te lossen.

Fixatie disparatie en dyslexie
Bij de meeste dyslectische mensen is er ook sprake van een fixatie disparatie. Dit betekent dat deze mensen een dubbel probleem hebben. Door de fixatie te verbeteren zal het “zien” van een tekst veel makkelijker worden en zullen er dus ook minder fouten gemaakt worden en zal lezen een stuk minder vermoeiend zijn. Het probleem van de beeldverwerking in de hersenen zal blijven bestaan, maar per saldo zal er een beter leesvermogen worden bereikt.

De contactlensspecialisten van Mennen & de Cock zijn opgeleid om fixatie disparatie te kunnen onderzoeken. Tevens is geïnvesteerd in geavanceerde apparatuur om de onderzoeken uit te kunnen voeren.

Informeert u bij ons eens vrijblijvend naar de mogelijkheden en de behaalde resultaten.

Top