OCT scanner (Optische Coherentie Tomografie)

Wij maken in onze praktijk gebruik van de Nidek OCT scanner. Deze scanner is combinatie van een HD OCT scanner met een funduscamera.

Wat doet een OCT scanner
Met behulp van een OCT scanner kunnen we dwarsdoorsnedes maken van delen van het oog zoals het netvlies (Retina), de gele vlek (Macula) en de oogzenuw. Deze zitten allemaal in het achterste oogsegment. Met onze OCT scanner kunnen we ook beelden maken van het voorste oogsegment waar zich onder andere het hoornvlies en de ooglens bevinden.

Deze onderzoeksmethode maakt gebruik van lichtgolven om al dan niet doorzichtige weefsels in beeld te brengen. Het is vergelijkbaar met echografie, alleen dan met licht in plaats van geluid.

 

Op deze, niet belastende, manier van onderzoeken kunnen we (beginnende) afwijkingen in het oog zichtbaar maken.  Ook kunnen we bepaalde laagdiktes binnen het oog meten die van belang zijn bij bijvoorbeeld verhoogde oogdruk. Bij risicogroepen maken we met de scan een 0-meting. Door deze meting later te herhalen kunnen we het verloop binnen het oog volgen. Hieronder staat een korte uitleg over afwijkingen binnen de oogdelen en wat de OCT scan hierin kan betekenen.

Het netvlies
De OCT scanner is de ideale mogelijkheid om het netvlies in beeld te brengen. De volgende aandoeningen kunnen hiermee onder ander in beeld worden gebracht:
– maculagat (gat in de gele vlek)
– macula pucker (plooivorming in het het gebied van de gele vlek)
– macula degeneratie (veroudering van de gele vlek)
– macula vocht (oedeem, vochtophoping)
– macula aandoeningen door glaucoom
– macula aandoeningen door MS.

De oogzenuw
Als gevolg van glaucoom (verhoogde oogdruk) kan de oogzenuw beschadigen. De OCT scan kan dit in beeld brengen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden.

Voorste oogsegment
Hier bevinden zich het hoornvlies, de iris, de ooglens en de voorste oogkamer. De OCT scanner kan afwijkingen hier duidelijk in beeld brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan staar en dikte van het hoornvlies.

Beelden gemaakt met de OCT scanner:

 

Deze beelden zijn gemaakt van een gezond oog. Deze beelden dienen altijd te worden beoordeeld door een optometrist om afwijkingen te kunnen onderkennen. Dit is ook een wezenlijk onderdeel van de opleiding van de HBO optometrist.

Voor wie is een OCT scan van belang
Allereerst is het van belang voor risicogroepen. Denk hierbij aan
– mensen met glaucoom of mensen waarbij glaucoom in de familie voorkomt
– mensen met diabetes
– mensen met een hoge sterkte, hoger dan -6 of +6
– mensen met macula degeneratie
– mensen met klachten zoals slecht zien en die niet te corrigeren zijn met een bril of contactlenzen
– mensen die lichtflitsen zien

Natuurlijk is het ook mogelijk om deze scanbeelden preventief te laten maken en te laten beoordelen door de optometrist of voor de eigen geruststelling.

 

 

 

Top