Kinderen en contactlenzen

PROX0980-2C

Als gevolg van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van contactlenzen, zijn een aantal hedendaagse lenzen zeer geschikt om aan te passen bij kinderen. Een minimum leeftijd voor het kind is niet direct aan te geven. In het verleden lag deze leeftijd rond de 14 jaar maar jongere kinderen zijn in onze praktijk geen uitzondering. Het belangrijkste is dat het kind gemotiveerd is om contactlenzen te dragen en dat het voldoende verantwoordelijkheidsbesef heeft.

Het soort contactlenzen dat uw kind kan gaan dragen is natuurlijk afhankelijk van de sterkte- afwijking en de bouw en vorm van het oog. Dit wordt door ons bepaald. Afhankelijk van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden wordt gekozen voor een zachte of een vormstabiele (harde zuurstofdoorlatende-) contactlens. Elke lenssoort heeft zijn eigen eigenschappen.


PROX0958CZo is er bij de zachte contactlens amper sprake van een gewenningsperiode. De lens zit meteen comfortabel. Het onderhoud van de lens is simpel.

 

De harde lens daarentegen heeft de eigenschap dat de gewenning wat langer duurt maar dat de achteruitgang in sterkte van de ogen wordt vertraagd of gestopt.

Natuurlijk kent elke lenssoort ook nadelen. In overleg met u kunnen we altijd komen tot een optimale keuze.

Wij kennen ook bij kinderen een proeftijd van 2 maanden. Als binnen deze periode blijkt dat uw kind nog niet toe is aan het dragen van contactlenzen kunt u deze veelal weer kosteloos aan ons teruggeven. In bijzondere gevallen kan wel sprake zijn van een eigen risico maar dit wordt altijd al bij de eerste aanpassing verteld.


Top